V roce 2018 se nám podařilo získat 1 mandát zastupitele. Jelikož je pro nás prioritou věci posouvat, jednali jsme o vstupu do koalice. Podpořili jsme volbu Rady města a starosty, získali jsme členství ve Finančním výboru a Výboru pro dopravu (transformován do Komise pro dopravu).

Některé kroky z našeho programu se podařilo realizovat, některé jsou v řešení a některé nezískaly většinovou podporu. Především se podařilo zvýšit finanční zdroje města (vyšší daň z nemovitostí v komerční zóně) a v neposlední řadě práce na Územním plánu jsou předpokladem pro výstavbu Parku v Růžové. Výrazně se posunula příprava obchvatu Drahelčic a Severního obchvatu Rudné. Parkoviště u lesa (Vypich) nebylo realizováno z důvodu kůrovcové kalamity; náhradním řešením je parkovací plocha u dálničního mostu. Nové vodní zdroje jsou součástí aktuálního volebního programu a věřím, že se nám je podaří prosadit.

Podařilo se nám posunout způsob komunikace města a jeho přístup k transparentnosti. Ne vždy to bylo jednoduché, ale jisté výsledky tu jsou. I tak nejsme spokojeni a komunikaci a transparentnosti se budeme věnovat i nadále.

Děkujeme za hlasy pro Žijeme Rudnou.

Dostali jsme 9,91 % a v zastupitelstvu získali jeden mandát.

 


Komunální volby 2018

Všechny subjekty kandidující do rudenského zastupitelstva si menším či větším způsobem přivlastňují zásadní témata a problémy obce nebo se s nimi ztotožňují. Potud je to možná dobře, zdá se, že bychom mohli mít po volbách stejný cíl. Bohužel v některých případech jsou to spíš hesla plná slibů a otazníků.
Žijeme Rudnou je o několik kroků dál. Problémy jsme identifikovali a pojmenovali už před lety, dlouhodobě se snažíme posouvat věci dopředu a známe i konkrétní řešení. Znali jsme je už v době, kdy se jim nikdo z vedení města nevěnoval a mnohá témata byla vnímána jen jako okrajová. Podklady, podněty, návrhy řešení jako důkazy leží na městě dodnes. O čem je řeč? Deset let starý návrh na vybudování cyklostezky, šest let staré podněty k hospodaření s vodou a využívání místních zdrojů, návrhy na zanesení severního obchvatu do územního plánu, který tehdejší zastupitelé Rudné bez správných odhadů budoucího vývoje shodili ze stolu…
Dnes se stejní lidé v různých subjektech ucházejí opět o důvěru občanů a předkládají program bez vize a potřebných plánů. A svá minulá špatná rozhodnutí mohou opakovat. Žijeme Rudnou lze věřit. Chováme se stejně, jako před mnoha lety. Máme elán, plány a za sebou hmatatelné výsledky naší práce, potřebné kontakty i erudici. Na Rudné nám záleží, protože tu žijeme a chceme, aby tu v moderním městě jednou žily i naše děti.

Děkujeme za vaši podporu!

Kandidátka sdružení Žijeme Rudnou (pro rok 2018)

 

1. Libor Šoch (67) polygraf • 2. Ing. Gabriel Kovács (45) podnikatel, náměstek hejtmanky Středočeského kraje, zastupitel města Rudná • 3. Vladislava Volfová (50) pedagožka • 4. František Hanzlík (43) podnikatel • 5. Ing. Petr Štípek (36) ekonom, zastupitel města Rudná • 6. Ondřej Hlaváč (36) číšník • 7. Vladimír Jelínek (34) podnikatel ve službách • 8. Jakub Vejvoda (38) státní zaměstnanec • 9. Pavel Vrbský (72) farmář • 10. Petr Plánička (31) prodejce automobilů • 11. Dagmar Königová (65) referentka České správy sociálního zabezpečení • 12. Martina Fáberová (48) rehabilitační sestra • 13. Bohumil Fialka (40) interní ombudsman • 14. Karel Hojka (67) stavitel • 15. Matěj Fanta (30) letecký mechanik

1. Libor Šoch

67 let, místní patriot a starousedlík, profesí grafik, spoluzakladatel spolku Žijeme Rudnou, iniciátor využití alternativních zdrojů vody nebo nového dopravního řešení v Rudné.

2. Ing. Gabriel Kovács

45 let, ekonom, zastupitel Rudné a náměstek hejtmanky Středočeského kraje zodpovědný za dotace a finance chce využít zkušeností s dotacemi a prosazovat zájmy Rudné na krajské úrovni.

3. Vladislava Volfová

50 let, učitelka odborných předmětů, členka spolku Žijeme Rudnou, aktivně se zapojuje do zlepšení kulturního života v Rudné, zejména chce posílit aktivity pro seniory.

4. František Hanzlík

43 let, účetní, pochází
z Rudné a zaměřuje se na ochranu přírody a životního prostředí s důrazem na to, aby případný další rozvoj Rudné neměl negativní dopad na současné obyvatele města.

Program sdružení Žijeme Rudnou

 

Naši kandidaturu opíráme o kvalitní a reálný program. Máme jasnou představu o jeho finanční náročnosti. Umíme čerpat evropské dotace, podporujeme vícezdrojové financování. Rozpočet města, který dnes umožňuje investovat až 25 milionů korun, je jen jedním ze zdrojů financování. Naší pozornosti neuniká ani příjmová strana rozpočtu. Chceme motivovat obyvatele bez trvalého pobytu v Rudné, aby se k němu přihlásili, a přinášeli tím peníze do obecní kasy. Žije tu odhadem 15 % lidí bez trvalého pobytu; pokud by se jich polovina přihlásila, rozpočet tím získá 4,5 milionu korun ročně. Město vlastní i pro něj nepotřebný majetek (například 1,1 ha pozemků u komerční zóny), který jeho obyvatelům nepřináší užitek. Prodejem můžeme získat peníze na potřebné a chybějící investice. Některé z našich plánů by se realizovaly až v dalším volebním období, čímž se i finanční nároky rozloží do více let.

Žijeme levnou vodou

Nesouhlasíme s netransparentním stanovením ceny vody. Současné vedení města zdražilo vodu za poslední 4 roky téměř o 30 %! Od roku 2017 prosazujeme prověření možnosti čerpání vody z historických vrtů, kterým lze cenu vody snížit, jak ukazují zkušenosti z okolních obcí. Prověříme provozní náklady Technických služeb s cílem snížit cenu vody; dodnes nemáme k těmto údajům přístup. Budeme prosazovat takovou cenovou politiku, která zvýhodní trvale přihlášené obyvatele Rudné.
Z čeho se to zaplatí? Neplánujeme vodu dotovat, ale reálně snížit cenu, za kterou ji kupujeme, a také snížit roční náklady spojené s provozem a odpisy vodovodní a kanalizační sítě. Obnova vrtu bude kryta z ceny za vodné a stočné.

Více v časopisech či v příspěvcích levnější voda, nový rybník a hospodaření s vodou.

Žijeme dopravou

Dopravní zátěž Rudné budeme řešit prosazováním tzv. Severního obchvatu (severně od dálnice). Vyřešíme tím špatnou dopravní situaci u hospody Na Staré a umožníme i dopravní obslužnost v souladu s územním plánem, aniž bychom dále zatěžovali Masarykovu. Masarykovu ulici ovlivněnou silným provozem chceme bezpečnější, proto prosadíme další zklidňující prvky. Výstavba P+R parkovišť u vlakových zastávek a napojení cyklostezky z Rudné na Prahu a Vypich jsou také naší prioritou.
Z čeho se to zaplatí? Severní obchvat bude investicí Středočeského kraje spolufinancovanou z ITI, stejně jako v Chrášťanech (obdobně bude řešeno i P+R parkoviště). Rudná bude součinná při úpravě územního plánu. V případě cyklostezky budou výkupy pozemků a stavební projekt uhrazeny z rozpočtu Rudné, vlastní výstavba je financovatelná opět z dotací (SFDI, ITI) s menšinovou spoluúčastí.

Více v časopisech či v příspěvcích obchvat, bezpečnost a cyklostezka.

Žijeme tu se seniory

Zapojíme Rudnou do středočeské sítě POSEZů a umožníme každodenní setkávání seniorů s programem a službami. Rudnou vlastněný pozemek navazující na středočeský Domov seniorů využijeme pro jeho rozšíření. Vzniklé kapacity by měly sloužit přednostně obyvatelům Rudné. Pouze tato forma spolupráce nám umožní získat příspěvek od státu na provoz. V nových prostorách vznikne denní stacionář, odlehčovací služba a domov pro seniory.

Z čeho to zaplatíme? Financování POSEZů půjde ze 40 % z rozpočtu města, zbylých 60 % z rozpočtu kraje. Rozšíření domova seniorů (odhad do 15 mil. Kč) bude investicí z rozpočtu města, avšak účast v síti poskytovatelů sociálních služeb nám umožní získat provozní dotaci (např. na denní stacionář je příspěvek od státu 419 tis. Kč za rok na klienta). Oblast poskytování sociálních služeb je možné financovat i pomocí PPP projektů – tj. spolupráce soukromého a veřejného sektoru.

Více v časopisech či v příspěvku aktivní stáří.

Žijeme sportem a kulturou

Prosazujeme systematickou podporu sportu mládeže a dětí, radost z pohybu je pro děti důležitá. Změnou územního plánu podpoříme výstavbu nových sportovišť. Zajistíme chybějící prostory pro kulturní a spolkovou činnost. Pro činnost spolků bude k dispozici vybavení pro organizování akcí a jejich propagaci zdarma.
Z čeho to zaplatíme? Podpora spolkové činnosti je již v rozpočtu města, její rozšíření očekáváme max. do 250 tisíc Kč ročně. Zajištění prostor bude investicí města (odhadujeme do 25 mil. Kč). Sportoviště a výkupy pozemků chceme realizovat postupně z rozpočtů 2019–2026.

Více v časopisech či v příspěvcích o podpoře sportu a kultury.

Žijeme tu rádi

Spokojený život, to jsou dostupné služby. Podporujeme výstavbu polyfunkčního (lékařského) centra za Obecním domem. Pohlídáme, aby další výstavba v Rudné nesnížila kvalitu života nám, současným obyvatelům. V projednávaném územním plánu nepodpoříme rozšíření obytných ani komerčních ploch.
Z čeho to zaplatíme? Výstavba polyfunkčního centra je již zahrnuta ve finančním výhledu Rudné.

Více v časopisech či v příspěvcích voda a územní plán, pakování u lesa a snadné placení.

Žijeme hospodárně

Nesouhlasíme s rozhodnutím města, které draze nakoupilo pro obec dům v Karlovotýnské ulici. Dům potřebuje rekonstrukci a nemá definované využití! Rozhodnutí o správě a nabytí majetku musí být hospodárná, s jasným a prospěšným účelem.

Více v časopisech či v příspěvku nepovedená investice.