KUBÍK VODY STOJÍ V RUDNÉ 111 KORUN. CENA, O KTERÉ ROZHODLI MÍSTNÍ RADNÍ, JE NOMINÁLNĚ VYŠŠÍ NEŽ V OKOLNÍCH OBCÍCH. SPOLEK „ŽIJEME RUDNOU“ INTENZIVNĚ PRACUJE NA TOM, ABY SE NÁKLADY NA VODNÉ A STOČNÉ SNÍŽILY. NA KONKRÉTNÍ KROKY JSME SE ZEPTALI ZASTUPITELE A ČLENA SPOLKU GABRIELA KOVÁCSE.

Netajíte se výhradami k ceně vody v Rudné. Co vám konkrétně vadí?

Vadí mi netransparentnost. O ceně, jak byla stanovena, rozhoduje fakticky městská rada. Jako zastupitel jsem nad jejím rozhodnutím neměl jedinou možnost kontroly. Přestože jsme dlouhodobě žádali o informace, rada nám podklady na moji žádost poskytla až po stanovení současné ceny vody. Až budu mít možnost si ověřit, že v kalkulaci není o korunu víc nákladů, než je nutné, pak budu třeba spokojen.

Podle vás ale cesty k levnější vodě jsou…

Voda do Rudné se nakupuje prostřednictvím Pražských vodovodů a kanalizací, našeho jediného dodavatele. Jako spolek od roku 2017 prosazujeme, že je třeba hledat víc zdrojů vody, konkrétně se začít spoléhat sami na sebe, nejen na PVK. To je reálná cesta, kterou bychom se měli dát.

Můžete být konkrétní?

Rudná má vlastní historické vrty, které se dříve používaly jako zdroj vody. Podle nás má město udělat na vlastní náklady analýzu, zjistit, kolik je tam vody, v jaké kvalitě, a zpracovat studii proveditelnosti, která řekne, zda je ekonomicky výhodné vrt s čističkou a přivaděčem postavit a jestli díky tomu budeme dlouhodobě schopni čerpat levnější vodu, než bereme z PVK.

To bude podle vás výhodné?

Podle všech dostupných informací ano. Čím víc vody tam bude a čím nižší budou náklady na její úpravu, tím to bude levnější. Nevyužít vlastní vodu mi přijde jako plýtvání. Vzorem jsou pro nás reference z Berouna. To proto, že VAK Beroun kromě vody z PVK má vlastní vodu z vrtů. Pokud bude naším jediným zdrojem PVK, nikam se nepohneme.

O kolik bude voda levnější konkrétně?

Vše záleží na vydatnosti a potřebách úpravy vody. Podle nejpravděpodobnějších předpokladů (vydatnost 5 l/s, čerpání hlubinné vody) by cena za 1 m3 vody z vrtu neměla přesáhnout 7Kč. Dnes bereme vodu z PVK za 13Kč, pokud jsou mé informace správné. V těch 7Kč kalkulace jsou zahrnuty 2Kč jako za poplatek za čerpání podzemních vod, 1,5 Kč za energie a zbytek do 7 Kč jsou předpokládané odpisy a investice. Iniciovali jsme také jednání s nezávislými odborníky, kteří nám potvrdili, že myšlenka vrtů je postavena na reálných základech.

Co je třeba udělat?

K prověření vrtů vyzýváme vedení města od roku 2017, ale naše aktivita neměla odezvu, chyběla vůle. Až v červnu 2018, po jednání zastupitelstva, se věci daly trochu do pohybu. Přitom ministerstvo životního prostředí na využití vody z místních zdrojů vypisuje dotace na pokrytí 60–80 % investičních nákladů. Také pan Janoušek, na jehož pozemku jeden z vrtů leží, by byl ochoten průzkum povolit. Z mého pohledu je velká škoda, že se rok 2017 promarnil, a doufejme, že není pozdě pro průzkumné práce letos.

Cenu vody ale tvoří také náklady na provoz, údržbu sítě a rekonstrukce.

Ano, jenže teprve na moji žádost se v červnu schválilo, že historicky poprvé jako zastupitelé dostaneme přehled provozních nákladů Technických služeb Rudné. Z toho zjistíme, jestli jsou náklady správně rozloženy a zda se správně promítají do ceny stočného. Pokud se najdou další zbytné náklady, promítne se to do snížení ceny vody. Samostatně je třeba posoudit výši investic a jejich rozpočet do ceny vody. Nejsem zastáncem toho, abychom žili na dluh. Na druhou stranu je vidět, že prostor pro snížení ceny tu rozhodně je.

Nejsme žádní proutkaři aneb historie vodních zdrojů v Rudné

Historie dokládá, že voda se v Rudné z vrtů čerpala a je na co navazovat. Předseda spolku Libor Šoch, který se problematice věnuje, zjistil, že v okolí jsou známy tři vrty. Jeden vznikl kolem roku 1970 v rámci státního hydrologického průzkumu. Dle historických informací je hluboký několik desítek metrů a zasáhl údajně podzemní rezervoár pitné vody. Při čerpacích zkouškách, které trvaly nepřetržitě 14 dní, vytékalo z vrtu 5 l/s. Nebyl prokázán negativní vliv na studny v okolí. Pokud tato vydatnost je stále platná, mohl by tento zdroj uspokojit až třetinu spotřeby vody v Rudné. Další dva zdroje byly zhotoveny za účelem zásobování dálniční odpočívky pitnou vodou v polovině 80. let. Plnily svou funkci do doby zřízení městského vodovodu v Rudné.