CELKEM 8 MILIONŮ 300 TISÍC KORUN Z OBECNÍ KASY ZAPLATÍ RUDNÁ ZA NÁKUP DOMU NA ADRESE KARLOVOTÝNSKÁ 106, O KTERÉM SE ROZHODLO PŘED ROKEM A PŮL. PŘI VÝMĚŘE 346 M2 TO ZNAMENÁ 23 988 KORUN ZA M2. ZNALECKÝ POSUDEK MĚSTA PŘITOM ČINIL 6,5 MILIONŮ, TEDY CENU BEZMÁLA O 30 % NIŽŠÍ!

V době, kdy se rozhodovalo o nákupu nemovitosti, byla uzákoněna povinnost umístit do školky děti již od dvou let. Nemovitost se nachází v blízkosti současné školky, a tak se možnost využití společné zahrady a jídelny nabízela. Vůle řešit zákonnou povinnost nákupem nemovitosti v daném okamžiku asi nebyla špatná, ale Rada města bohužel považovala tuto variantu za jedinou možnou. V březnu 2017 předložila zastupitelům návrh kupní smlouvy. Ten byl schválen.

Spolek Žijeme Rudnou se proti nákupu ostře vymezuje. Vadí nám 30% rozdíl mezi kupní a odhadní cenou. Vadí nám, že neproběhla kritická diskuze nad alternativami. „Je třeba si uvědomit, že využití domu primárně mířilo na děti od 2 let, které by měly svůj denní režim zcela odlišný od dětí tří a víceletých. A alternativ nebylo málo: spolupráce se soukromými školkami či provozovateli dětských skupin v Rudné, pronájem jiné budovy či výstavba vlastní nemovitosti na městském pozemku v Příčné ulici, který přímo navazuje na areál školky,“ říká zastupitel Gabriel Kovács, který se nemohl v době rozhodování tohoto zastupitelstva účastnit, ale hned na dalším jednání inicioval odvolání, tzv. revokaci rozhodnutí – aby město nevýhodnou transakci nemuselo realizovat. Jeho návrh byl přehlasován.

Celá věc byla šita horkou jehlou – o tom svědčí to, že v době koupě nebyl hotov odhad ceny rekonstrukce s odkazem na časovou tíseň. Proč se kupuje nemovitost v časové tísni? Dalším nenaplněným předpokladem koupi nemovitosti byly dotace. Jenže hlavním kritériem dotace je efektivita, tj. kolik míst ve školce vznikne na korunu čerpané dotace. Při daných dispozičních řešeních zakoupené nemovitosti by nebyla šance uspět. Pokud to shrneme – žádné alternativy nebyly projednány, žádné dotace nejsou a bohužel nemovitost před rekonstrukcí s nejasným využitím je v majetku města.

Neadekvátní a dle všeho nadhodnocená cena má o to horší dopad, že dům je ruina, stavěná ze struskových cihel. Je velká chyba, že při koupi nebyl striktně vyžadován tepelný audit. Víme, že vytápění zde spolykalo desítky metráků koksu. Využitelnost budovy k hospodárnému provozu si vyžádá další mnohamilionové investice.

Jakou perspektivu tenhle pomník vlastně má? Netroufáme si ani odhadnout… Využití nemovitosti jako objekt, po kterém voláme – pro kulturu, seniory a společenské akce – je nevhodné, nemá pozemek, ani požadovaný rozsah ploch, ani dispoziční řešení. „Přínos z tohoto nákupu je pro město a jeho obyvatele ze všech směrů velice špatný. Škoda, mohli jsme mít přes 8 milionů korun ušetřených na nákup nemovitosti, která nám chybí, na provoz kulturního a společenského centra,“ komentuje nehospodárné rozhodnutí města předseda spolku Libor Šoch.

Další nemovitostí, která nutí k zamyšlení, je dům na rohu Masarykovy a Poštovní ulice. Je v havarijním stavu, před třemi lety z něj byli vystěhováni nájemníci a byla zajištěna střecha proti zatékání. Čas běží dál a dům chátrá. Není dána jasná využitelnost ani této nemovitosti, nejsou zastupitelstvem projednány alternativy využití… Správa nemovitého majetku v Rudné potřebuje nový impulz.

Kauza Karlovotýnská na zastupitelstvu

Ze zápisu z jednání zastupitelů při pokusu o revokaci usnesení o schváleném nákupu domu:

p. Pražák – na minulém jednání jsme s p. Kovácsem nebyli přítomni a ze zápisu jsme se dočetli, že byl schválen nákup nemovitosti v ulici Karlovotýnská. Považujeme za nutné vznést tyto otázky: 1. Jak si obhájíme, že jsme koupili nemovitost výrazně dráž, než je znalecký posudek? 2. Proč si nenecháme zpracovat ještě další znalecký posudek? 3. Koupě nemovitosti je vázána na rozšíření školky, ale nevíme, kolik budeme potřebovat míst pro děti. 4. Máme zjištěno, jaká je dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví stanovená plocha na 1 žáka z hlediska hygienických požadavků? 5. Počítáme ve financování s nějakou dotací? Dle našeho názoru máme málo informací, navrhuji tyto informace doplnit, revokovat usnesení a pak rozhodnout znovu.

p. Kocman – nemovitost prodává soukromý vlastník, jeho odhad je výrazně vyšší než ten, který jsme si nechali zpracovat my. A záleželo na Zastupitelstvu, jestli obchod uzavřít chce nebo nechce. Majitel počkal na naše rozhodnutí a přistoupil na podmínky splátek. Částečně bychom dokázali nákup uhradit z dotací. Nákup bereme jako strategickou investici do budoucna. Město nevlastní téměř žádné nemovitosti a nebude problém případně najít i jiná využití než je školka. Hygienické limity dle mého názoru vyhovují, ale necháme zpracovat studii. Co se týče případné dotace, tak musíme mít nejdříve zpracovanou projektovou dokumentaci, což prozatím nemáme.

p. Kovács – tyto otázky byly již vzneseny na dubnovém zasedání Rozšířené rady, odpovědi jsme nedostali. Bylo nám řečeno, že nemovitost potřebujeme pro potřebu školky, a že dotaci získáme. Stále ale nevíme, jakou kapacitu budeme potřebovat. Mně rozhodně nestačí pouze konstatování, že koupíme nemovitost za cenu výrazně vyšší než je náš posudek. Klíčovým argumentem koupě nemovitosti bylo získání dotace. Jak jsme na tom? Z jakého programu bude? Dle mého názoru to není v zájmu města. Proč to neřešíme alternativou např. pouze pronájmem?

Zastupitelé – je to jedinečná příležitost získat pro město majetek, která se už nikdy nemusí opakovat. Na pronájem vily dotace nejsou a ani nebudou. Pokud si necháme zpracovat jiný posudek, koupě se neuskuteční a majitel dům prodá jinému zájemci.

p. Kovács – impulzivně nakupujeme, aniž bychom měli na základě Strategického plánu spočítané, jaké služby v Rudné budeme potřebovat.

Usnesení: Zastupitelstvo města Rudná revokuje bod 3c. Usnesení Zastupitelstva č. 3/2017 ze dne 17. 05. 2017 a ukládá starostovi města doložení podkladů uvedených v důvodové zprávě.

Neschváleno počtem 2 hlasů pro, 7 proti, 1 se zdržel (viz bod 5d Hlasování)