Nevím jak vy, ale u nás jsme loni platili za rodinu 4x ročně za vodu, 1x za popelnice, 1x za psa, za dceru 12x ročně za školku, za syny 2x ročně stravné, 2x ročně ZUŠ, 6x sportovní aktivity a 2x kroužek po vyučování. Celkem 30 plateb za rok. Všechny tyto platby spojuje to, že jsou buď příjmem organizace spadající pod město (město, škola, školka či Technické služby Rudná); část plateb je ve prospěch spolků, které na území města působí. Bohužel pokaždé jiné variabilní symboly, specifické symboly či zprávy pro příjemce, aby platby došly, kam mají. Jednou instrukce dostanu mailem, jindy je najdu na tom či onom webu. Přiznám se, je to trošku nepřehledné. A k tomu další nemalé množství plateb v hotovosti opět za školu a kroužky.

Na druhou stranu celý život pracuji v bankovnictví, zaměřuji se na platební styk. A tak si umím představit, že bych vše mohl pořídit kromě tradiční cesty i moderně. Své služby bych našel na jednom místě v městském e-shopu (kde by mohly být i služby spolků), kde budou údaje nastaveny předem a platit bych pak mohl samozřejmě kartou. Využívám i SIPO, které mi však nikdo nenabízí. Ani služby běžného bankovního inkasa. Je to sice drobnost, ale zpříjemní život. Už víte, co uděláte s ušetřeným časem? G. Kovács