HORKO, SUCHO A KLIMATICKÉ ZMĚNY OBECNĚ SE ZAČÍNAJÍ DOTÝKAT KAŽDÉHO Z NÁS. VODA JE TÉMATEM ČÍSLO JEDNA. PRO SPOLEK „ŽIJEME RUDNOU“ ALE ŽÁDNÁ NOVINKA. „OD DOBY VZNIKU SPOLKU SE ZAJÍMÁME O VYUŽITÍ MÍSTNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ, JEJICH REVIZI A O POSOUZENÍ JEJICH MOŽNÉHO VYUŽITÍ KE ZLEPŠENÍ VODNÍ BILANCE MĚSTA,“ ŘÍKÁ PŘEDSEDA SPOLKU LIBOR ŠOCH.

Jednou z aktivit je možnost využití vody z pramene Světice, odkud každou vteřinu bez užitku odtéká litr kvalitní vody do Radotínského potoka. „Tato voda by se dala využít efektivněji. Podařilo se nám najít cestu, jak ji v naší krajině zadržet,“ vysvětluje Šoch. Chce v Rudné prosadit vybudování rybníka, který by sloužil jako veřejná vodní nádrž pro zadržování vody v krajině, pro rekreační účely, nebo jako nádrž hasičům. „Esteticky by obohatil veřejný prostor a zkrášlil okolí, které by mohly doplnit lavičky, stromy nebo parčík,“ doplňuje. Zadržování vody v krajině má pozitivní vliv na mikroklima i na stav podzemních vod. Obohacení spodních vod ocení i lidé, kteří mají studny.

Pro využití vody ze Světice je nutné dostat vodu z jedné strany dálnice na druhou. Spolek Žijeme Rudnou po dlouhodobých jednáních s Ředitelstvím silnic a dálnic získal souhlas vést vodu pod dálnicí. „Je to skvělá zpráva, ŘSD umožní položit potrubí, která odvede vodu na druhou stranu a bude přítokem nové vodní plochy,“ vysvětluje Šoch.

V rámci aktuálních příprav nového územního plánu spolek považuje za přínosné, aby možnost vybudování vodních ploch byla přímo zanesena v územním plánu. Rybník by měl vzniknout v místech, kde historicky rybník zvaný „Koupák“ již byl. Ministerstvo životního prostředí i Státní fond ŽP poskytují dotace na vybudování přírodních vodních ploch. „Víme, že dotace může plně pokrýt jak vlastní vybudování přírodní vodní plochy, tak přivaděče od Světice do nového rybníka,“ říká Šoch. Obec by nemusela investovat z vlastního rozpočtu, přičemž by tuto oblast mohla zhodnotit jak vodohospodářsky, tak pro rekreační účely.