JESTLIŽE PROSAZUJEME ČERPÁNÍ VODY Z VRTŮ V RUDNÉ, JE TŘEBA NA STRANĚ DRUHÉ VODU TAKÉ „VRACET“. HOSPODAŘENÍ S VODOU V KRAJINĚ JE BĚH NA DLOUHOU TRAŤ. LETOŠNÍ LÉTO NÁM DÁVÁ DOBŘE VĚDĚT, ŽE SUCHA JSOU REÁLNOU HROZBOU. ZATÍM JE VODY V RUDNÉ DOSTATEK, ALE POKUD SE NEBUDEME STARAT O UDRŽENÍ TOHOTO STAVU JIŽ DNES, MŮŽEME BÝT V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI POSTAVENI PŘED TĚŽKO ŘEŠITELNÝ PROBLÉM.

Klíčovým předpokladem pro udržitelné vodní hospodářství je dobře napsaný územní plán. „Nyní se tvoří plán nový a my budeme prosazovat, aby obsahoval jasně definovaná a vymahatelná pravidla pro nakládání s dešťovými vodami,“ říká Libor Šoch, jednička kandidátky Žijeme Rudnou. V zastavěných územích a zastavitelných plochách je nutné vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní (přívalových dešťů). Kromě toho musí jít město v používání těchto zásad příkladem. Například rekonstrukce parkovacích ploch před Sokolským domem byla realizována s použitím dlažby umožňujícím vsakování. „Jsem rád, že se tak i děje. Je třeba v tomto pokračovat a veřejná prostranství maximálně využívat jak pro vsak do terénu, tak pro decentralizované odvodnění,“ říká současný zastupitel a dvojka kandidátky Gabriel Kovács. Podle něj je však realizace těchto opatření velmi intuitivní. „Prosazuji vypracování tzv. Studie odtokových poměrů, která zjistí, jak voda v Rudné teče – odkud, kudy a kam. Aniž bychom to věděli, je rozhodování o vsakování dešťových vod velmi nepřesné. Posuzování vsaku pro každou stavbu zvlášť je nedostatečné pro řízení vodní bilance v celém území,“ dodává. Spolek Žijeme Rudnou má koncepční přístup k řešení vody v Rudné jako jednu ze svých priorit.