BEZ SPOLKŮ BY FAKTICKY SPORTOVNÍ ŽIVOT V RUDNÉ NEBYL. O TO DŮLEŽITĚJŠÍ JE JASNÁ A DLOUHODOBÁ PODPORA ZE STRANY MĚSTA. PODLE SPOLKU ŽIJEME RUDNOU BY MĚLA MÍT STABILNĚJŠÍ CHARAKTER, ABY SPOLKŮM ZAJISTILA KONTINUITU PRO VYTVÁŘENÍ DLOUHODOBÝCH PROGRAMŮ.

Představili jsme vlastní projekt zásad podpory spolkové činnosti. Klíčové sportovní oddíly by měly mít garanci podpory v delším časovém horizontu. Na menší spolky či na menší akce nemají být kladeny zbytečné administrativní náklady spojené s přijetím podpory,“ vysvětluje Gabriel Kovács, dvojka kandidátky. Systematické podpory se má dostávat hlavně sportovní činnosti dětí a mládeže. „Na práci fotbalového, florbalového, i tenisového klubu můžeme být pyšní. Ale dovedu si představit, že podpora města bude ještě větší, že by mělo být schopné přispět například odměny pro trenéry, nebo na zvýšení jejich kvalifikací. Je radost se dívat na to, když s dětmi pracují lidé, kteří mají elán i odbornost,“ dodává. Zájem dětí je veliký, hlavní problém je nedostatek lidí ochotných kroužky vést. To je největší hrozbou pro fungování sportovní a zájmové činnosti mládeže. Jejich finanční podpora a projevení společenského uznání je ve veřejném zájmu Rudné. Existence sportovních klubů ve městech má pozitivní vliv na stabilizaci obyvatel a především na zdravý vývoj mládeže. Proto by město mělo do sportu více investovat, a to i do vzniku dalších sportovišť. Podél Růžové ulice je ideální rozvojové území pro další sporty, kde by v budoucnu mohly vyrůst třeba volejbalové a beachvolejbalové kurty, basketbalové hřiště, ale i potřebné zázemí se šatnami a občerstvením, kde by mohly trávit čas celé rodiny s dětmi. Jedná se o dlouhodobý cíl, jehož prvním krokem je kvalitní územní plán. Vytvořit dobré a snadno dostupné prostředí pro sportování je jednou z cest, jak udržet naše město aktivní.