V LETECH 2007–2017 SE V RUDNÉ STALO 14 NEHOD ZA ÚČASTI CHODCŮ. JEDNA MĚLA SMRTELNÉ NÁSLEDKY, ČTYŘI NEHODY BYLY S TĚŽKÝM ZRANĚNÍM.

Přechody na Masarykově ulici u křižovatek s ulicemi Lidická, Na Přídělu (u školy), Nerudova, Benešova jsou vhodné pro zvýšení bezpečnosti. Bohužel neuspěly při dotačním řízení u SFDI a nyní je otázkou, zda Středočeský kraj provede tuto investici ze svých prostředků či nikoli. Budeme se snažit, aby tomu tak bylo. Opatření by měla spočívat v bezpečnějším vodorovném značení (nové plné čáry u přechodů místo přerušovaných, tzv. dopravní stíny podvědomě zpomalující řidiče), ale i svislém značení (osazení chybějících dopravních značek, například u školy chybí značka upozorňující na děti). Usilujeme také o zvýšení bezpečnosti v prostoru mezi Rudňáčkem, školou a kostelem, kde dnes neexistuje žádný přechod pro chodce. Požádali jsme majitele komunikace, Středočeský kraj, o řešení tohoto nebezpečného úseku.