VĚTŠINA ORGANIZACÍ NEBO SPOLKŮ SE ZAMĚŘUJE NA PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ. KATEGORIE SENIORŮ JE V RUDNÉ NEŠŤASTNĚ OPOMÍJENA.

Důstojný prostor, stálé místo, kde by se starší spoluobčané mohli scházet a kde se pro ně budou konat pravidelné akce, v našem městě chybí,“ říká Vlaďka Volfová, trojka kandidátky Žijeme Rudnou. „Je dobře, že ZŠ Rudná umožňuje jednou v měsíci posezení pro zahrádkáře a seniory, ale to nestačí. Bylo by prima, kdyby se mohli starší lidé se společnými zájmy setkávat i jindy,“ dodává.

V okolních obcích či blízkých městech to funguje. Senioři se scházejí na pravidelná posezení, organizují zájmovou činnost, přednášky, výlety, besedy, zájezdy, cvičení. V Rudné je podobných aktivit jako šafránu. I akce pro seniory se dají propojit spoluprací s dětmi nebo mladými lidmi. „Pracuji na střední škole a během školního roku se svými žáky oborů cukrář, aranžér nebo kuchař připravujeme pro berounské seniory různé přednášky či kurzy. Věřte, že je příjemné sledovat společnou práci mladé i starší generace. Mladé učíme úctě ke stáří, starší generaci obohatíme volný čas,“ líčí osobní zkušenosti Vlaďka Volfová.

Klubovna pro seniory v Rudné chybí a spolek Žijeme Rudnou chce adekvátní prostory zajistit. Řešením je pořízení kulturního a společenského centra v lokalitě kolem Havlíčkova náměstí.

Tím se otevřou další možnosti. Například, Středočeský kraj letos zahájil pilotní projekt POSEZ (POmoc SEniorům a Zdravotně postiženým). Jde o zřízení kontaktních míst, kde se budou koordinovat a propojovat aktivity s ostatními institucemi a partnery zabývajícími se sociálními službami, každý se tam dozví komplexní informace o zajištění sociální péče, získá potřebné rady, může se připojit na internet… Středočeská síť Posezů je spolufinancovaná krajem, obcemi a dalšími partnery. „Je to ekonomicky výhodné a chytré řešení, dají se sdílet programy i zkušenosti. Byla by škoda, kdyby Rudná zaspala a nevyužila možností, které kraj v rozvoji sociální péče nabízí,“ podotýká Gabriel Kovács.

Na naše stárnoucí spoluobčany musíme myslet s předstihem, především na dostatečné kapacity pro ty, kteří potřebují pomoc druhých. Na středočeský Domov seniorů navazuje pozemek, který je v majetku města. Navrhujeme jej využít pro rozšíření. V nových prostorách by vznikl denní stacionář, odlehčovací služba a další lůžka, která by sloužila přednostně obyvatelům Rudné.