Ukázalo se, že pravidelné vydávání časopisu je, alespoň prozatím, nad naše síly. Chybí především čas. O to více času máme na vlastní činnost. Hlavním komunikačním kanálem i nadále zůstává web a facebook. Děkujeme za pochopení.

Stará vydání časopisu v digitální podobě jsou k dispozici v archivu.