U HÁJOVNY NA VYPICHU UŽ NA PODZIM VZNIKNE KULTIVOVANÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO AUTA NÁVŠTĚVNÍKŮ LESA. RÁDI BYCHOM, ABY PODÉL CEST VYROSTLY TAKÉ MALÉ ALTÁNKY, KDE BY SE LIDÉ MOHLI SCHOVAT PŘED NEPŘÍZNÍ POČASÍ.

Spolek „Žijeme Rudnou“ úspěšně jednal se zástupci vedení Lesů ČR, kteří přislíbili zřízení plochy pro parkování na Blýskavě u hájovny Vypich. Mnozí z nás tam pravidelně jezdí za procházkami a odpočinkem, ale často není kde zaparkovat, chybí tu zázemí. Také si myslíme, že oblíbená procházková trasa po horizontu od hájovny směrem k Nenačovicím (tzv. Stará cesta) by mohla doznat vylepšení. Máme též přislíbeno, že Lesy ČR umožní instalaci laviček, stolů a přístřešků podél této trasy. Záměr jsme prezentovali na jednání zastupitelstva Rudné, kde jsme se pro něj snažili získat podporu. Ze strany města by stačilo vyčlenit prostředky na nákup odpočívadel v rozpočtu na rok 2019, což jsme také navrhli. Odhadujeme, že částka do 90 tisíc korun by vystačila na umístění tří odpočívadel. Ostatní investice by měly být realizovány z prostředků Lesů ČR. Kromě parkování spolek intenzivně řeší i to, jak bezpečně dostat na Blýskavu cyklisty a ty, co by rádi přišli pěšky.