V sobotu jsme na Homoli slavnostně posvětili opravenou plastiku sv. Jiří bojujícího s drakem, která je přímo nad vchodem do kostela. Děkujeme všem, kteří na naši akci přišli. Bylo to milé a sousedské, přesně v duchu toho, jak jsme plánovali. Akorát plastiku musel posvětit pan farář Kužnar z Ořecha, který zastoupil nemocného místního faráře Norberta Františka Vehovského.
Svatého Jiříka nad vchodem opravil akademický restaurátor a sochař Jakub Tlučhoř, který krásně pohovořil o svém vztahu ke kostelu na Homoli, mimo jiné díky tomu, že jeho dědeček, umělecký kovář, je autorem vstupní brány ke kostelu. Berounský Bonbon krásně zazpíval, dorazili baráčníci s vlajkami. Kdo přišel, si mohl prohlédnout nedávno vymalovaný kostel. Na výmalbu přispěla řada místních lidí a také náš spolek Žijeme Rudnou. Po oficiálním ukončení slavnosti se lidem ani nechtělo domů, těšili se pohledem na naše město, povídali si a užívali nabídnuté občerstvení. Považujeme za čest, že můžeme takovéto akce pořádat a jsme rádi, že se vám líbí.