I náš spolek přispěl darem na zvelebení Homole.

Citace z FB města Rudná (včetně foto dokumentace): „Homole ožívá díky darům od obyvatel města i příspěvkům místních podnikatelů. Při sbírkové akci „Vymalujeme Homoli“, ke které vyzval veřejnost farář Norbert František Vehovský v létě, se farnosti díky štědrosti místních podařilo shromáždit 80 tisíc korun. Výmalba interiéru kostela tak v listopadu může začít. Jedinými ozdobami na stěnách budou nově očištěné konsekrační kříže, které předtím byly ukryty pod malbou, jinak bude interiér bílý a okrový a ještě dojde k namoření dřevěného stropu. Rozpočet prací činí 100 tisíc korun, stále je proto možné přispět darem na účet farnosti č. ú. 2100083631/2010 s poznámkou: výmalba Homole.

Podobným způsobem se díky darům podařilo opravit schodiště ke kostelu, které má nově i mříž, zábradlí a malé záchytné parkoviště pro návštěvníky. Nedávno byly opraveny i vandaly poničené části vitráží. Kromě výmalby čeká kostel také na opravený reliéf sv. Jiří v boji s drakem nad vstupem do kostela, podle kterého nese kostel své jméno. Z původní plastiky se vytvoří forma, v ateliéru se dotvoří a opět zformuje nad vchod kostela. V současnosti také farnost jedná se společností ČEZ o venkovním nasvícení této oblíbené rudenské dominanty.“