Plníme program našeho spolku Žijeme Rudnou, že budeme usilovat o vybudování nových vodních ploch s využitím odtékající vody z prameniště Světice. Od loňského jara jsme stihli udělat první studii možného přítoku vody a průtlaku skrz těleso dálnice. Získali jsme stanovisko odboru životního prostředí včetně vodoprávního úřadu. Na místě budoucích tůní proběhla konzultace s vedoucím fakulty život. prostředí Zemědělské univerzity prof. Vojarem a paní Jitkou Hemberovou z majetkového odboru města Rudná. Další konzultace na místě proběhla s dendrologem/soudním znalcem a členy inspekce životního prostředí. Zjistili jsme, že na místě budoucích tůní rostou invazivní dřeviny, zavlečené do Česka někdy v minulosti. Zákon přikazuje jejich likvidaci. Budou nahrazeny výsadbou původních druhů našich listnáčů, jako jsou habry, buky, duby, lípy, jeřáby a možná i keři jako je např. líska a trnka. Odstraňované stromy jsou označeny bílými značkami (viz jeden z obrázků) a je dohodnuto jejich kácení letos na podzim. Úmysl nových tůní a velkého okolního parku byl označen za velmi přínosný pro životní prostředí a ojedinělý – možnost vybudovat nové vodní plochy se stálým napájením má málokdo. Tento záměr je zachycen v návrhu Nového územního plánu, nejedná se tedy o nějakou hurá akci.
Kdo by nevěděl, kde to je, tak na konci Rybničné a směrem k dálnici zhruba tam, kde býval tzv. Koupák. Fotografie dokreslují stav topolů lemujících skoro suchou vodoteč z Ďolíku. Stromy jsou na hranici života, prosychají a jejich dřevo křehne. Stávají se nebezpečnými možným vývratem či lámáním mohutných suchých větví. Navíc si uvědomme, že kolem vodoteče je plánována cyklotrasa a tudíž bezpečnost je na prvním místě. V souladu s názorem dendrologů budou staré topoly postupně odstraňovány a nahrazeny mladými, původními listnáči. Po dohodě s městem (majitel pozemků) zařídíme a necháme zhotovit sondy, kde hydrogeolog zhodnotí skladbu terénu, úroveň spodní vody a propustnost podloží. A až se oteplí, přijedou z výše zmíněné fakulty zhodnotit výskyt hmyzu, zvířátek a rostlin a vydají nám souhrnný materiál, jak na tom pozemek je a jak to vylepšíme, když tam přivedeme vodu…

Náš spolek Žijeme Rudnou má jasnou vizi, jak kvalitně vylepšovat životní prostředí pro širokou občanskou komunitu.