Přidejte se

Pokud vás zaujal náš spolek, budeme moc rádi pokud se přidáte. Vítáme spolupráci různého rozsahu – od pasivní podpory po aktivní účast – ať na jedné konkrétní věci či na celém chodu spolku.

Přidejte se k nám.