Společné akce nás baví. Obstarali jsme ovocné stromky a každý, kdo měl zájem, si mohl zasadit do připravené jamky vlastní stromek. K němu dostal cedulku se jménem, aby mohl sledovat, jak stromek hezky roste. Doplnili jsme tak alej v Růžové ulici a strávili společně dvě pěkná odpoledne. Stromkům se dobře daří, pravidelně je chodíme zalévat a k tomu nám pomáhají i Soptíci, malí rudenští hasiči. V aleji vyrůstá několik nových jabloní, hrušní, třešní a švestek a my se všichni moc těšíme na první plody.