MYŠLENKA VYTVOŘIT SPOLEK, KTERÝ BY SE ZAMĚŘIL NA OTÁZKY KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA A CHODU NAŠEHO MĚSTA, VZNIKLA V LÉTĚ 2017. NAŠÍM MOTIVEM BYLO ZALOŽIT TVŮRČÍ PLATFORMU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ NĚCO ZMĚNIT A UDĚLAT Z RUDNÉ LEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT. KTEŘÍ CHTĚJÍ DÁT VĚCEM NOVÝ IMPULS, NOVÉ MYŠLENKY A S ENERGIÍ SE VRHNOUT DO REALIZACE NÁPADŮ. VZNIKLI JSME PROTO, ŽE SE VĚCI V RUDNÉ DAJÍ DĚLAT LÉPE.

Tato platforma je otevřená každému, kdo je ochoten věnovat třeba i krátkou chvíli svého času a podělit se o svůj elán nebo zkušenosti. Možností spolupráce je hodně – od organizace společenských akcí po řešení konkrétních problémů Rudné. Lidé se mohou zapojit dle vlastního uvážení, byť třeba do jediné akce, která je jim blízká. Organizujeme činnosti spojené s přírodou, plánujeme nové kulturní akce. Spolek vyvíjí různé aktivity, které se obecně vztahují k městu a okolí. Během krátké doby se ukázalo, že je o ně zájem. Spolek začal suplovat jak chybějící aktivity v Rudné, tak vytvářet názorovou alternativu k vedení města. Lidé sdružující se kolem spolku začali přirozeně vytvářet „podhoubí“ pro nové tváře do řízení města.

Proč kandidujeme do zastupitelstva?

Pozitivní ohlas na naši dosavadní činnost nás trochu zavazuje. Jsme rádi, že ve vzdálenějším horizontu rozvoje rudenské komunity máme co nabídnout. Abychom ale jenom neslibovali a uměli naše představy a myšlenky prosadit musíme mít na to sílu. Rádi bychom proto přijali zodpovědnost za naše aktivity, a proto se ucházíme o vaši přízeň v komunálních volbách. Děkujeme za vaši podporu.