Velký úklid v Rudné! Přidáváme se k celostátní akci s úklidem kolem pramene Světice a přístupu ke studni. Akce se koná 15.9.2018 začátek ve 14 hodinsraz u Světice. Budeme likvidovat černé skládky a náletové dřeviny, které studnu ohrožují. Technické služby dodají pytle a mechanizaci na odvoz. Město zajišťuje pro dobrovolníky pracovní rukavice. Drobné občerstvení v místě zajištěno. Prosím, kdo může přineste si hrábě a lopaty. Pokud nemáte k dispozici, zapůjčíme co máme.

O iniciativě samotné se vše dozvíte na webu www.uklidmecesko.cz.

Zapojte se také.

 

Připravujeme se na úklid Světice  – stalo se 7.9.2018

Světice zvolna vydává svá tajemství…

V rámci příprav na úklid kolem pramene Světice 15. 9. jsme zajistili úklid přístupové cesty. Z okolí studny jsme odstranili náletové dřeviny, obnažili i původní podstavec pomníčku. Na jeho čele lze rozpoznat švabachem vytesaný text a letopočet 1849. Zkoušíme pátrat v dostupných archivech, ale zatím bezvýsledně. Kdyby někdo věděl víc, budeme rádi. Také pan farář slíbil, že se pokusí historii Světice dohledat v církevních materiálech. Už to jméno Světice, i spolehlivé zásobení vodou…
Jak to víme?
V pátek jsme naměřili hladinu vody ve studni ve stejné úrovni, jako je mělký příkop vedle studny. Znamená to, že je studna zřejmě plná vody! Majitel pozemku, jímž je ŘSD, nám slíbil, že zajistí vyčištění studny a příští týden se provede kontrolní nátok vody. Snažíme se posouvat věci dopředu. Plníme slib vyhledávat a revidovat možné rudenské zdroje vody, abychom byli připraveni na excesy sucha, jak nám to předvedlo letošní léto.