Komunální volby 2018

 

Toto je stručný výňatek z našeho programu, kterým se budeme prezentovat v nadcházejícím čísle časopisu Život v Rudné. Najdete na něm ty nejzásadnější teze, se kterými jdeme do komunálních voleb. Snažili jsme se je vměstnat na jednu stránku, ale máme toho mnohem víc a některé body si zaslouží větší diskusi. Proto se neváhejte zeptat prozatím na Facebooku nebo za námi přijďte každou středu odpoledne od 16 hod. do Obecního domu, kde to můžeme probrat osobně. Program bude v nejbližších dnech zde na webu rozpracován do větších detailů.

Žijeme levnou vodou

Nesouhlasíme s netransparentním stanovením ceny vody. Současné vedení města zdražilo vodu za poslední 4 roky téměř o 30 %! Od roku 2017 prosazujeme prověření možnosti čerpání vody z historických vrtů, kterým lze cenu vody snížit, jak ukazují také zkušenosti z okolních obcí. Prověříme provozní náklady Technických služeb s cílem snížit cenu vody; dodnes nemáme k těmto údajům přístup.

Budeme prosazovat takovou cenovou politiku, která zvýhodní trvale přihlášené obyvatele Rudné.

Žijeme dopravou

Dopravní zátěž Rudné budeme řešit prosazováním tzv. Severního obchvatu (silnice severně od dálnice) – vyřešíme tak špatnou dopravní situaci u hospody Na Staré a umožníme
i dopravní obslužnost v souladu s územním plánem, aniž bychom dále zatěžovali Masarykovu. Masarykovu ulici ovlivněnou silným provozem chceme bezpečnější, proto prosadíme další zklidňující prvky. Výstavba P+R parkovišť u vlakových zastávek a napojení cyklostezky z Rudné na Prahu a Vypich jsou také naší prioritou.

Žijeme tu se seniory

Zapojíme Rudnou do středočeské sítě POSEZů a umožníme každodenní setkávání seniorů s programem a službami.

Rudnou vlastněný pozemek navazující na středočeský Domov seniorů využijeme pro jeho rozšíření. Vzniklé kapacity by měly sloužit přednostně obyvatelům Rudné. Pouze tato forma spolupráce nám umožní získat příspěvek od státu na provoz. V nových prostorách vznikne denní stacionář, odlehčovací služba a domov důchodců.

Žijeme sportem a kulturou

Prosazujeme systematickou podporu sportu mládeže a dětí, radost z pohybu je pro děti důležitá. Zajistíme chybějící prostory pro kulturní a spolkovou činnost, pro činnost spolků bude k dispozici vybavení pro organizování akcí a jejich propagaci zdarma.

Žijeme tu rádi

Spokojený život, to jsou dostupné služby. Podporujeme výstavbu polyfunkčního (lékařského) centra za Obecním domem. V územním plánu pohlídáme, aby další výstavba v Rudné nesnížila kvalitu života nám, současným obyvatelům.

Žijeme hospodárně

Nesouhlasíme s rozhodnutím města, které draze koupilo pro obec dům
v Karlovotýnské. Dům potřebuje rekonstrukci, a nemá definované využití! Rozhodnutí o správě a nabytí majetku musí být hospodárná, s jasným a prospěšným účelem.

1. Libor Šoch

67 let, místní patriot a starousedlík, profesí grafik, spoluzakladatel spolku Žijeme Rudnou, iniciátor využití alternativních zdrojů vody nebo nového dopravního řešení v Rudné.

2. Ing. Gabriel Kovács

45 let, ekonom, zastupitel Rudné a náměstek hejtmanky Středočeského kraje zodpovědný za dotace a finance chce využít zkušeností s dotacemi a prosazovat zájmy Rudné na krajské úrovni.

3. Vladislava Volfová

50 let, učitelka odborných předmětů, členka spolku Žijeme Rudnou, aktivně se zapojuje do zlepšení kulturního života v Rudné, zejména chce posílit aktivity pro seniory.

4. František Hanzlík

43 let, účetní, pochází
z Rudné a zaměřuje se na ochranu přírody a životního prostředí s důrazem na to, aby případný další rozvoj Rudné neměl negativní dopad na současné obyvatele města.

5. Ing. Petr Štípek (36) ekonom, 6. Ondřej Hlaváč (36) číšník, 7. Vladimír Jelínek (34) podnikatel, 8. Jakub Vejvoda (38) státní zaměstnanec, 9. Pavel Vrbský (72) farmář, 10. Petr Plánička (31) prodejce automobilů, 11. Dagmar Königová (65) referentka ČSSZ, 12. Martina Fáberová (48) rehabilitační sestra, 13. Bohumil Fialka (40) interní ombudsman, 14. Karel Hojka (67) stavitel, 15. Matěj Fanta (30) letecký mechanik.