Slavnostní posvěcení plastiky sv. Jiří bojujícího s drakem

V sobotu jsme na Homoli slavnostně posvětili opravenou plastiku sv. Jiří bojujícího s drakem, která je přímo nad vchodem do kostela. Děkujeme všem, kteří na naši akci přišli. Bylo to milé a sousedské, přesně v duchu toho, jak jsme plánovali. Akorát plastiku musel...

Nové lavičky v Růžové ulici

Stačil nápad, spolupráce s městem, trocha zeminy a trocha štěrku. No a borci z TS Rudná a už můžete v Růžové sedět a kochat se…    

Platební portál usnadní úhradu za služby v Rudné

Ode dneška můžete platit poplatky za odpad a za psy prostřednictvím platebního portálu. Zapojila se i škola či spolky. Duchovním otcem tohoto modelu bezhotovostních plateb je náš člen, Gabriel Kovács, zastupitel města Rudná. Portál byl vytvořen Středočeským krajem a...

Homole skoro jako nová

I náš spolek přispěl darem na zvelebení Homole. Citace z FB města Rudná (včetně foto dokumentace): „Homole ožívá díky darům od obyvatel města i příspěvkům místních podnikatelů. Při sbírkové akci „Vymalujeme Homoli“, ke které vyzval veřejnost farář Norbert...

Začala rekonstrukce poškozené plastiky z Homole

Přátelé, na kostele Sv. Jiří na Homoli začala rekonstrukce poškozené plastiky nad vstupními dveřmi do kostela. Bude se tam vyskytovat i lešení – prosím – nepřibližujte se k němu, neriskujte úraz !!! A ještě upozornění – plastika je nastříkána zelenou...