Anketa Rudná pro Život 2013

Členové spolku Rudná pro život, kteří stejně jako my kandidují v komunálních volbách 2018, nás oslovili s nabídkou odpovědět na jimi položené anketní otázky. Odpovědi byste se pak mohli dočíst zřejmě u nich na webu nebo v jejich magazínu. Konfrontace se nezříkáme a odpověděli bychom rádi, bohužel předem definovaný rozsah 185 znaků pro odpověď je u některých otázek zcela nedostatečný. Naše odpovědi na otázky tohoto uskupení proto najdete zde.

Proč jste se rozhodli pro volební spolupráci (sestavení kandidátky) právě s hnutím / stranou (ODS, ČSSD, STAN, SD-SN, PLUS, sdružení nezávislých kandidátů)

Pro volby do místní samosprávy jsou především důležití lidé, kteří kandidují. Je to podstatnější než to, za koho kandidují. Na místní úrovni je vše o lidech, programu a především o skutečné práci.

Kandidáti ŽIJEME RUDNOU nechtěli být spojováni s žádnou politickou stranou působící na celostátní úrovni. Z tohoto důvodu, v souladu se zákonem, jsme se dohodli na formální spolupráci s hnutím Plus. Programově nejsme nikterak vázání na toto hnutí, ačkoli program ŽIJEME RUDNOU a hnutí Plus je slučitelný (http://www.politickehnutiplus.cz/program). Tato forma kandidatury je velmi obvyklá ve městech velikosti Rudné a z hlediska vlastního procesu podání kandidátní listiny časově úsporná; nenese s sebou totiž nutnost zajistit si podpisy cca 350 voličů. Uspořenou energii jsme věnovali přípravě programu.

Koho budete nominovat na starostu a proč?

Lídrem naší kandidátky Žijeme Rudnou je Libor Šoch. Libor má mnoho životních zkušeností, výbornou znalost místního prostředí i věcí, co Rudnou trápí, a dostatek času vykonávat funkci starosty na plný úvazek.  Je konsensuálním člověkem orientovaným na praktické řešení věcí. Naším primárním cílem však není boj o křeslo starosty. Naším cílem je zasednout v Radě města a tak moci skutečně ovlivnit, co se bude v následujících letech u nás v Rudné dít.

Podpoří vaši zástupci naplnění petice za forenzní audit hospodaření TSR a zlevnění vody v Rudné?

Rozhodně prosazujeme zlevnění vody v Rudné. Musí však být podloženo ekonomicky, aby cena byla dlouhodobě udržitelná. Proto konkrétně prosazujeme investici do vlastního hlubinného vrtu, který by měl zlevnit nákupní cenu vody. Dále prosazujeme zpřístupnění informací o nákladech vstupujících do ceny vody. Zbytné provozní náklady jsme připraveni škrtat. Zrevidujeme odpisové plány, abychom si byli jisti, že nezatěžují cenu vody příliš. Forenzní audit nepovažujeme za vhodný nástroj, jak docílit zlevnění ceny vody. Evokuje to v nás neopodstatněnou skandalizaci a kriminalizaci komunální politiky. Obyčejný finanční audit bychom podpořili.

S kým byste šel po volbách do koalice a jaký by měla mít cíl?

Jsme připraveni jít do koalice s těmi, kteří zachovají kontinuitu toho, co dnes v našem městě dobře funguje (např. je třeba dokončit výstavbu školy, což není jednoduchý úkol) a zároveň jsou připraveni se dohodnout na kompromisním programu. Cílem koalice, ve které bychom chtěli figurovat, je naplňovat definovanou dlouhodobou vizi strategického rozvoje Rudné a krátkodobě realizovat maximum z našeho programu – např. férovou cenu vody, lepší dopravní situaci, zázemí pro seniory, zázemí pro sportovní a kulturní činnost. Naopak od spolupráce nás odrazuje publikování polopravd či nepravd v rámci volební kampaně, skandalizace oponentů a vyhrocená stanoviska.

Co konkrétního uděláte jako svůj první krok po nástupu do zastupitelstva?

Bezodkladně bychom začali řešit realizaci hlubinného vrtu a prověřili bychom si hospodaření Technický služeb Rudná, a.s. s cílem ověřit správnost výpočtu ceny vodného a stočného.